حاضر جوابی های خفن و دندون شکن | تاو بیو

حاضر جوابی های کوتاه و دندیو شکن خفن برای متلک به دشمن و دوست و. .. بدون سانسور که هر کسی رو کیش مات میکنه . ! تمام متلک ها و حاضر جوابی های ایران اینجاست ! | متلک نیش کنایه کنایه حاضرجوابی حاضر جوابی
نمایش بصورت استوری

اگ‍‌ه‍‌ ن‍‌اراح‍‌ت‍‌ت‍‌ون ک‍‌ردم‍‌ ن‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی‍‌ن
چ‍‌ون اص‍‌ن پ‍‌ش‍‌ی‍‌م‍‌ون ن‍‌ی‍‌س‍‌م
ت‍‌ازع خ‍‌وب‍‌م‍ ک‍‌ردم‍‌☻︎𓂀

# حاضر جوابی کپی
30.2K 142.7K فونت 𝐍𝐀𝐙𝐋𝐈𝐖

با من قهر نکنین من آشتی بلد نیستم ،فراموشتون میکنم 😇

# قهر # حاضر جوابی کپی
49.5K 249.5K فونت
اگه شما بچه های ته کلاسین

ما بچه های دم دفتریم :) # حاضر جوابی کپی
28.2K 151.7K فونت ʜᴏssᴇɪɴزندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌

# ادبی # حاضر جوابی کپی
80.7K 728.0K فونت مهیاس
اصلا شما خوشگل و ملوس
ما الدنگ و دیوث
ولی به ما نمیخوری
بوس بوس :)) # مغرور # حاضر جوابی کپی
26.7K 413.3K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

به‌خره‌میگن‌از‌یک‌تا‌ده‌بشمار‌؛
خره‌میگه:١...٢..٣...۴...۵...۶..٧...٨...٩..١٠.!
سلامتی‌اونایی‌که‌شماردن..😂🥀🖤

# حاضر جوابی کپی
927 15.8K فونت Kim Haubiul
ٺۅزندگےܩثِ‌شیشھ‌باش!اگھ‌شڪسٺنٺ‌بِبُࢪشۅن
♡‌◉━━━━━━───────↻◁❚❚▷ # حاضر جوابی # انتقام کپی
2.6K 43.8K فونت Kim Haubiul

به علت داشتن مشکلات روحی و روانی از داشتن رفتار مناسب معذوریم : )!😉

# خسته # حاضر جوابی کپی
17.3K 308.8K فونت Mahdisalimi16_a
لازم نیس آدم بزرگی باشی، همون آدم باشی کافیه :) # حاضر جوابی کپی
6.0K 114.7K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
-مآ بِه خُودِموݩ مَربوطیمْ...! # حاضر جوابی # حقیقت کپی
11.9K 231.2K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
نصب اپ اندروید تاوبیو :
نصب مستقیم نصب از بازار

وای اگر مرد گدا یک شبه سلطان بشود
مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود👌👏

# ادبی # زندگی # حاضر جوابی کپی
13.7K 300.8K فونت رقیه غفاری
#حاضر_جوابی😹👇🏿

سلام = شلوارت برام 😹
چطوری = مگه تو دکتری😹
خوشگله=قیافت کپی پشگله😹
چه خبر = دسته طبر 😹
جون = جون جون نکن بادمجون 😹
ممد = سلام برسون به عمت 😹
علی = تخم مرغات گلی 😹
مممدددد=بپر بقل نند😹
گمشو=من راه خونمونو بلدم😹
حاجی=یه خورده کجی😹
برو بابا= من بابات نیسم😹 # شاد # حاضر جوابی کپی
9.5K 217.1K فونت ‌φατłαmツ

𝗠𝗬 𝗠𝗔𝗗𝗡𝗘𝗦𝗦
ᴅᴏᴇs ɴᴏᴛ ʀᴇʟᴀᴛᴇ ᴛᴏ ᴏᴛʜᴇʀs...

دیوانِگے ما بِه ڪِسے رَبطے نَدارد . . .♡

❥᭄ @biyogerafi ...〗

# لاتی # مغرور # حاضر جوابی کپی

𝗠𝗬 𝗠𝗔𝗗𝗡𝗘𝗦𝗦
ᴅᴏᴇs ɴᴏᴛ ʀᴇʟᴀᴛᴇ ᴛᴏ ᴏᴛʜᴇʀs...

دیوانِگے ما بِه ڪِسے رَبطے نَدارد . . .♡

❥᭄

COPY
7.7K 171.1K فونت Nika

شاخ بازی در میاری چیزی نمیگم . فکر نکن میترسم!! . دارم به حقوق حیوانات احترام میزارم...😎🤘🏻

# حاضر جوابی کپی
1.6K 36.6K فونت Hazel

•|در حدی نمیـ بینمتـ کعـ مانع خنده هامـ بشیـ :)|•

# دروغ # نامردی # انتقام # حاضر جوابی کپی
40.3K 928.2K فونت

تــموم دنـیا یه طرفــ تـو هـم هــمون طـرف عـزیـزمـ

# حاضر جوابی کپی
15.1K 362.3K فونت .H_ـ--ـ_M.

از ـهمچی ـبدم ـمیاد ـولی از ـتو ـمتنفرم💸🔗…!

# حاضر جوابی # قهر کپی
2.0K 48.6K فونت 𝐍𝐀𝐙𝐋𝐈𝐖
هرکس منو میبینه میگه: چقد سرت تو گوشیه ببخشید دیگ مث شما سرم تو زندگی کسی نی 😏 # حاضر جوابی کپی
65 1.6K فونت avii

نَِاَِمََِوٍَصٍَنٍَِّٓ تُِ کَٖ قَِیَِاٰفَِتٌٍَ شٍََٓبٍَیَِهَِٓ تـَِّرًَِاٰکٍُنَِشٍَّ نَِاَِمٌٍَّوٍَٓفََِقَِ مَّّْٖیَِٓمٌَِٓوَِنَِهَٓ،دَِیٍَِهَِ وَْاٍَٰصَٓ مَِاَِ خُِٓدَٖتَِوَٖٓ نٌٍَّگَِیٍَٓرَِ😹🖕🏿🔞

# حاضر جوابی کپی
55.1K 1.36M فونت

من همونطور که زیر بعضیا خط میکشم که مهم بشن، میتونم روشون هم خط بکشم که تموم بشن!

# مغرور # حاضر جوابی کپی
3.5K 86.0K فونت Aidindts