حاضر جوابی های خفن و دندون شکن | تاو بیو

حاضر جوابی های کوتاه و دندیو شکن خفن برای متلک به دشمن و دوست و. .. بدون سانسور که هر کسی رو کیش مات میکنه . ! تمام متلک ها و حاضر جوابی های ایران اینجاست ! | متلک نیش کنایه کنایه حاضرجوابی حاضر جوابی
نمایش بصورت استوری

اگ‍‌ه‍‌ ن‍‌اراح‍‌ت‍‌ت‍‌ون ک‍‌ردم‍‌ ن‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی‍‌ن
چ‍‌ون اص‍‌ن پ‍‌ش‍‌ی‍‌م‍‌ون ن‍‌ی‍‌س‍‌م
ت‍‌ازع خ‍‌وب‍‌م‍ ک‍‌ردم‍‌☻︎𓂀

# حاضر جوابی کپی
58.0K 284.1K فونت 𝐍𝐀𝐙𝐋𝐈𝐖

با من قهر نکنین من آشتی بلد نیستم ،فراموشتون میکنم 😇

# قهر # حاضر جوابی کپی
63.0K 330.4K فونت
اگه شما بچه های ته کلاسین

ما بچه های دم دفتریم :) # حاضر جوابی کپی
36.5K 220.9K فونت ʜᴏssᴇɪɴزندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌

# ادبی # حاضر جوابی کپی
97.3K 1.07M فونت مهیاس
ٺۅزندگےܩثِ‌شیشھ‌باش!اگھ‌شڪسٺنٺ‌بِبُࢪشۅن
♡‌◉━━━━━━───────↻◁❚❚▷ # حاضر جوابی # انتقام کپی
8.3K 132.1K فونت Kim Haubiul
اصلا شما خوشگل و ملوس
ما الدنگ و دیوث
ولی به ما نمیخوری
بوس بوس :)) # مغرور # حاضر جوابی کپی
34.0K 561.1K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
هَرّگِزً نَخُوِرَیِ غُصِهً حَرِفَِ دِگَِرَآنّ رِآ گُوِرًِ پِدَرِ هَرِکِهً بِخَوُآهَدّ بَدِمًآنً رَِآ...! # لاتی # حاضر جوابی کپی
4.6K 76.7K فونت ✯𝒁𝒆𝒊𝒏𝒂𝒃✯

به علت داشتن مشکلات روحی و روانی از داشتن رفتار مناسب معذوریم : )!😉

# خسته # حاضر جوابی کپی
23.3K 412.1K فونت Mahdisalimi16_a

به‌خره‌میگن‌از‌یک‌تا‌ده‌بشمار‌؛
خره‌میگه:١...٢..٣...۴...۵...۶..٧...٨...٩..١٠.!
سلامتی‌اونایی‌که‌شماردن..😂🥀🖤

# حاضر جوابی کپی
3.5K 68.6K فونت Kim Haubiul
-مآ بِه خُودِموݩ مَربوطیمْ...! # حاضر جوابی # حقیقت کپی
20.6K 420.6K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
نصب اپ اندروید تاوبیو :
نصب مستقیم نصب از بازار

•|در حدی نمیـ بینمتـ کعـ مانع خنده هامـ بشیـ :)|•

# دروغ # نامردی # انتقام # حاضر جوابی کپی
48.9K 1.03M فونت
لازم نیس آدم بزرگی باشی، همون آدم باشی کافیه :) # حاضر جوابی کپی
8.1K 174.3K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

تــموم دنـیا یه طرفــ تـو هـم هــمون طـرف عـزیـزمـ

# حاضر جوابی کپی
18.4K 422.7K فونت .H_ـ--ـ_M.
#حاضر_جوابی😹👇🏿

سلام = شلوارت برام 😹
چطوری = مگه تو دکتری😹
خوشگله=قیافت کپی پشگله😹
چه خبر = دسته طبر 😹
جون = جون جون نکن بادمجون 😹
ممد = سلام برسون به عمت 😹
علی = تخم مرغات گلی 😹
مممدددد=بپر بقل نند😹
گمشو=من راه خونمونو بلدم😹
حاجی=یه خورده کجی😹
برو بابا= من بابات نیسم😹 # شاد # حاضر جوابی کپی
14.2K 339.6K فونت ‌φατłαmツ

نَِاَِمََِوٍَصٍَنٍَِّٓ تُِ کَٖ قَِیَِاٰفَِتٌٍَ شٍََٓبٍَیَِهَِٓ تـَِّرًَِاٰکٍُنَِشٍَّ نَِاَِمٌٍَّوٍَٓفََِقَِ مَّّْٖیَِٓمٌَِٓوَِنَِهَٓ،دَِیٍَِهَِ وَْاٍَٰصَٓ مَِاَِ خُِٓدَٖتَِوَٖٓ نٌٍَّگَِیٍَٓرَِ😹🖕🏿🔞

# حاضر جوابی کپی
57.9K 1.41M فونت

وای اگر مرد گدا یک شبه سلطان بشود
مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود👌👏

# ادبی # زندگی # حاضر جوابی کپی
16.9K 421.0K فونت رقیه غفاری
هرکس منو میبینه میگه: چقد سرت تو گوشیه ببخشید دیگ مث شما سرم تو زندگی کسی نی 😏 # حاضر جوابی کپی
666 17.3K فونت avii

از ـهمچی ـبدم ـمیاد ـولی از ـتو ـمتنفرم💸🔗…!

# حاضر جوابی # قهر کپی
3.8K 94.8K فونت 𝐍𝐀𝐙𝐋𝐈𝐖

قبل از قیافه گرفتن ...
از داشتن آن اطمینان حاصل کنید:|
با تشکر😐✨

# حاضر جوابی کپی
2.3K 57.8K فونت Ꭾ.Ꮦ
بی لیاقتی خودتو تقصیر بی معرفتی من ننداز :) # حاضر جوابی کپی
2.4K 61.0K فونت ʜᴏssᴇɪɴ