بیو های آقای قاضی | متن های کوتاه آقای قاضی +کامل | تاو بیو

متن های کوتاه آقای قاضی بصورت گلچین شده و سورت شده براساس محبوبیت در بزرگترین سایت بیو ایران و جهان : تاو بیو / آقای قاضی تا وَقتی گِریه... | قاضی دادگاه محاکمه جرم
نمایش بصورت استوری

◗آقای‍ ‍قاضی‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗آسمون‍ ‍هم‍ ‍گریه‍ ‍میکنه‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗منم‍ ‍گریه‍ ‍میکنم‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ اون‍ ‍میگن‍ ‍بارون‍ ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ ‍من‍ ‍میگن‍ ‍داغون‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾

# قاضی کپی
68.4K 327.7K فونت ..!

آقای قاضی ،تاکِی من براش بمیرم و اون نبینہ.؟:/🍃

# قاضی # عشق یک طرفه کپی
82.9K 611.5K فونت .͛.͜-ꜱᴀʜᴀʀᴡ

♡ ♡ بترسیم
ازـבاـבگاهی‌که...
قاضی‌آن
شاهـב‌باشـב ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆

# قاضی # نامردی کپی
11.5K 98.3K فونت soheil

اقای قاضی صداش خوابو از چشام گرفته:)

# دوستت دارم # همسر # قاضی کپی
7.5K 129.1K فونت Ayda Abarnak
آقای قاضی! اگه من نبودم دنیا عقده هاشو سرکی خالی میکرد؟! # قاضی کپی
104 2.3K فونت Nadia

عاقای قاضی...^_^!
لعنت ب روزگاری ک....^_&
حروم شد جوونی.....🙂💔

# قاضی کپی
2.0K 43.0K فونت Arezo Rahmani
اره م‍‌‌ن ه‍‌م‍‌‌ون دخ‍‌‌ت‍‌ری‍‌‌م ک‍‌ه ه‍‌‌ی‍‌‌چ‍‌‌ک‍‌‌س ب‍‌ا اخ‍‌‌ل‍‌اق‍‌ش ح‍‌‌ال ن‍‌م‍‌ی‍‌‌ک‍‌ن‍‌ه . ! # خسته # مغرور # قاضی کپی
4.6K 102.9K فونت Asal

آقای قاضی :ما دیونه ها هرچی بيشتر غم داشته باشیم بندتر میخندیم 😄💔🥀

# قاضی کپی
1.6K 36.4K فونت دختر روز های سخت

آقای قاضی! همه شبیه همن فقط بعضیاشون قشنگ تر دروغ میگن:)💔

# قاضی # دروغ کپی
10.9K 269.7K فونت
اق‍ایِ ق‍اض‍ی‍ شُ‍م‍ا بِ‍گ‍و٫ مَ‍گِ‍ چ‍ی‍ك‍ار کَ‍ردَم‍ کِ‍ اینج‍وری ب‍ایَ‍د٫ ت‍اوان‍ پَ‍س‍ بِ‍دَم‍:)؟ # نامردی # دلتنگی # دروغ # قاضی کپی
972 24.7K فونت ♡sogol
نصب اپ اندروید تاوبیو :
نصب مستقیم نصب از بازار

عآقٰـایٖ قٔـ‍‍اضٕـی ه‍ِِیّچْـکَس مـارُو دوسٔـط نَـدآشـتـ

# حقیقت # قاضی کپی
1.2K 32.7K فونت Fatemeh

اقای قاضی㋛︎
من میگم ناموسا!
تو میگی بگو به قرآن؟

# حاضر جوابی # قاضی کپی
1.6K 47.0K فونت 𝓱.𝓰𝓱ꨄ︎

اقای قاضی...
رفیق وقتی رفیق بود..
که رفیقی نداشت....💔⃟☹︎

# نامردی # قاضی کپی
1.2K 37.4K فونت گمنام
آق‍ایِ‍ ق‍اضی‍ ؛ ع‍وض‍ ش‍د دخ‍ت‍ری‍ ک‍ از ح‍رف‍ ب‍ق‍ی‍ه‍ م‍ی‍ت‍رس‍ی‍د:) # نامردی # زندگی # خسته # قاضی کپی
434 13.2K فونت ♡sogol
آق‍ای‍ ق‍اض‍ی‍ ؛ ی‍ادم‍ ن‍م‍ی‍ره‍ ب‍اع‍ث‍ دردام‍ ک‍ی‍ان‍:» # نامردی # سکوت # قاضی کپی
335 10.5K فونت ♡sogol

اقای قاضی دوست دارم دردامو به یکی بگم...) ولی من که کسیو ندارم (╥╯﹏╰╥)

# خسته # قاضی کپی
2.4K 73.6K فونت asal...(
قشنگ ترین قسمت زندگی همونجایی بود که قسمت ما نشد آقای قاضی.. # قاضی کپی
921 30.3K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

مـیدونی بـد تـرین درد چـه زمـانیه؟!
دقیـقا زمـانیه کـه میخـندی تـا جـلوی ریـختـن اشـکاتو بـگیری...
میـخندی تـا کـسی از دردات بـا خبـر نـشه...
میـخندی تـا قـوی بـمونی...
و بـا هـمون لـبخند فیـک بـه جـهنمی کـه اسـمش زنـدگیه ادامـه میـدی..

# دلتنگی # سکوت # بی تفاوت # قاضی کپی
1.8K 59.2K فونت helen
آق‍ای‍ ق‍اض‍ی‍ ؛ ت‍ا ک‍ی‍ م‍ن‍ ب‍ه‍ش‍ ف‍ک‍ ک‍ن‍م‍ و اون‍ ن‍ف‍ه‍م‍ه‍:؟) # دلتنگی # خسته # قاضی کپی
407 13.4K فونت ♡sogol

تماشاگرت خواهم بود
زمانی که تاوان همه چیز را خواهی داد♻️

# دختر # سکوت # قاضی کپی
692 23.0K فونت لیلابابازاده